WIELKIE GRONO – Odnośnie poświęcenia.

Pytanie (1909) – Kim są ci, którzy stanowią Wielkie Grono, oprócz tych, którzy nie dotrzymali swego ślubu poświęcenia? To jest ci, którzy umierają przed czasem wielkiego ucisku?

Odpowiedź – Nie rozumiem pytania. Nie wiem o nikim, kto będzie włączony do Wielkiego Grona poza tymi, którzy nie dotrzymają swego ślubu poświęcenia, polegającego na dobrowolnym wyrzeczeniu się ludzkiego życia; jeżeli ktoś nie uczyni tego dobrowolnie, to życie będzie musiało być odebrane.

Czy zauważyliście dzisiaj rano, jak wskazaliśmy na słowa, że nasz Pan wstąpił na wysokość i dał domownikom wiary ludzkie prawa, które nabył, oraz że dał im je pod warunkiem, że się ich wyrzekną? Tak więc ci, którzy dobrowolnie to czynią i są dobrego i szczerego serca, będą zupełnymi zwycięzcami. A inni? Owe prawa będą musiały zostać im odebrane, ponieważ konieczne jest ich przekazanie dla zapieczętowania Nowego Przymierza. Oni sami zaś miną się z najwyższą nagrodą. [301,1]