WIELKIE GRONO – Abiju jako typ.

Pytanie (1909) – W jaki sposób w figurze Abiju [3 Mojż. 10:1] przedstawia klasę Wielkiego Grona?

Odpowiedź – Aaron miał dwóch synów, którzy służyli na urzędzie kapłańskim i dowiadujemy się, że ofiarowali oni obcy ogień przed Panem. Nic poza tym nie jest powiedziane i musimy domyślać się, co to znaczy. Nikt tego nie wie na pewno, lecz wierzymy, iż było to obrazem. Jeżeli Aaron był typem na naszego Pana Jezusa, to podkapłani musieli być typem na Kościół, dlatego ci dwaj, którzy ofiarowali obcy ogień i przez to zostali wytraceni, symbolizowaliby pewną klasę. Czy chodzi o klasę idącą na wtórą śmierć, nie wiem; czy może jeden z nich przedstawia jedną klasę, a drugi inną klasę, też nie wiem. Był czas, gdy myślałem, że ci dwaj nie mogą przedstawiać klasy idącej na wtórą śmierć. Dlaczego? Ponieważ byłyby to dwie piąte z całego kapłaństwa, a to sugerowałoby, że dwie piąte z ludu ofiarowanego Bogu chybi celu i pójdzie na wtórą śmierć. Lecz gdy później, drodzy przyjaciele, zastanawiałem się nad tym, stwierdziłem, że może nie zapatrywałem się właściwie na tę sprawę. Być może znacznie więcej pójdzie na wtórą śmierć, niż przedtem sądziłem. Pamiętam, jak cieszyłem się z tego, że owce i kozły reprezentują klasy ludzi – owce jako Jego lud, a kozły – innych. Radowałem się z tego, że tak mało było kozłów. Lecz gdy byłem w Palestynie i obserwowałem trzodę, zauważyłem, iż było tam prawie tyle samo kozłów co owiec. Odtąd też zmieniłem swoje zapatrywanie na ten obraz.

Teraz uważam, że nikt nie może być członkiem Królewskiego Kapłaństwa i otrzymać żywota wiecznego, jeżeli nie będzie posiadać doskonałego Zakonu Bożego, miłując Boga z całego serca, myśli i siły, a bliźniego swego jak siebie samego. „Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali; jakom i ja was umiłował” [Jan 13:34]. Jeżeli taki jest wymóg, a jest, to naprawdę zastanawiam się, ilu sprosta temu wymogowi. Dlatego i ja sam staram się być bardzo ostrożny i mówię do siebie: „O, duszo, strzeż się, strzeż” [pieśń 183 z HoD i PBT]. Czy ci dwaj przedstawiają klasę idącą na wtórą śmierć, czy też nie, nie zaszkodzi, abyście wy też mieli się na baczności. Nie zadowalajcie się w swym sercu i życiu niczym, co nie spełnia Boskiego standardu. [300,2]