WIELKIE GRONO – Odnośnie przebywania w Miejscu Świętym.

Pytanie (1909) – Czy można mówić o Wielkim Gronie, że znajduje się w Miejscu Świętym?

Odpowiedź – Klasa Wielkiego Grona nie staje się Wielkim Gronem, dopóki nie zostanie usunięta z Miejsca Świętego. Rozumiecie, co mam na myśli. Wszyscy ci, którzy otrzymują ducha świętego w czasie tego wieku, otrzymują go dlatego, że ofiarują się na śmierć i to daje im sposobność stania się kapłanami. Jezus przyjmuje ich, lecz jeżeli nie dostosują się oni do warunków, nie będą godni, by pozostać kapłanami. Wtedy są wyrzucani i wracają na dziedziniec. Tak więc, gdy ktoś dochodzi do miejsca, w którym staje się członkiem Wielkiego Grona, a nie Królewskiego Kapłaństwa, oznacza to, że wyszedł z Miejsca Świętego. Ale na początku, gdy się poświęcił, ofiarował się, by być kapłanem i pod każdym względem obchodzono się z nim jak z innymi, aż do czasu, gdy zaczął się zaniedbywać w swym poświęceniu. [300,1]