WIELKIE GRONO – Spłodzenie z ducha a Namiot Zgromadzenia.

Pytanie (1909) – W jaki sposób figury Namiotu Zgromadzenia pokazują, że Wielkie Grono jest spłodzone z ducha?

Odpowiedź – Już wcześniej zaznaczyliśmy, że w Piśmie Świętym Bóg nie wspomina wyraźnie o Wielkim Gronie i widzimy tego przyczynę, a mianowicie taką, że gdyby Wielkie Grono było traktowane w tym samym stopniu i na równi z Malutkim Stadkiem, to oznaczałoby to, iż są dwa powołania i Bóg mówiłby niejako: „Masz do wyboru, wybierz sobie, które wolisz”. Lecz tak nie jest, bo Słowo Boże mówi: „Jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego” [Efezj. 4:4], aby się stać członkami Ciała Pomazańca Pańskiego. Dlatego Pismo Święte jedynie wzmiankuje, że znajdą się tacy, którzy będą stanowić Wielkie Grono, że otrzymają wielkie błogosławieństwo, do którego nigdy nie było zaproszenia. Otrzymają je, chociaż powinni być zniszczeni wtórą śmiercią. Każdy członek tego Wielkiego Grona otrzymuje łaskę Bożą w ten sam sposób jak Malutkie Stadko, ale nie używa jej we właściwy sposób, to znaczy, nie kładzie swojego życia z Panem Jezusem, a dla przeprowadzenia Bożego zamysłu musi ono być położone w śmierci, oddane, by zapieczętować Nowe Przymierze. Tak więc z Wielkim Gronem jest to kwestia, czy naśladuje się Pana Jezusa, czy raczej przejdzie przez wielki ucisk, aby ostatecznie otrzymać życie duchowe. [297,3]