WIELKIE GRONO – Dawca życia.

Pytanie (1909)Kto jest dawcą życia dla Wielkiego Grona?

Odpowiedź – Nie Pan Jezus, lecz Niebiański Ojciec. Jesteście spłodzeni w obecnym wieku z ducha świętego od Ojca. Pan Jezus i apostołowie mówią nam o tym. Nasz Pan Jezus ma jedynie życie restytucyjne, które daje w teraźniejszym czasie tylko tym, którzy zostali pociągnięci przez Ojca, aby mogli się stać członkami Pańskiego Ciała. Oni i tylko oni otrzymują ducha świętego spładzającego do nowości żywota. Świat nie jest przedmiotem działania – restytucja nie została jeszcze zaoferowana. Jedyne naprawienie, obecnie proponowane, to naprawienie poprzez usprawiedliwienie z wiary, w tym rozumieniu, że [jego rezultat] zostanie złożony [w ofierze].

Jeśli jesteś niewierny po tym, jak zostałeś spłodzony z ducha świętego, nie ma dla ciebie innego życia. Kto został spłodzony z ducha świętego, doszedł do punktu, w którym stał się Nowym Stworzeniem. Jeśli nie pójdzie dalej, to cały czas jest Nowym Stworzeniem, chociaż znajdzie się w klasie Wielkiego Grona. Pozostaje istotą duchową, ponieważ został spłodzony przez Ojca; Ojciec jest tym, który spładza. [297,2]