WIELKIE GRONO – Zwycięży z przymusu.

Pytanie (1905) – Jeżeli Wielkie Grono składa się ze zwycięzców, to czy Obj. 3:21 odnosi się do tej klasy?

Odpowiedź – Nie, ponieważ możemy zauważyć tu pewne ograniczenie. Nie jest napisane, że kto zwycięży z przymusu, lecz „jakom i ja zwyciężył”. Ci, którzy zwyciężą, jak i On zwyciężył, będą tymi, którzy zasiądą na Jego tronie. [289,2]