GROBY SIĘ OTWIERAŁY – Czy było to pierwsze zmartwychwstanie?

Pytanie (1911)„I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało” [Mat. 27:52]. Czy to było pierwsze zmartwychwstanie?

Odpowiedź – Nie, to nie było pierwsze zmartwychwstanie. Dlaczego? Czytamy tam, że ziemia się trzęsła i wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało i weszli do miasta świętego po zmartwychwstaniu Chrystusa. Opis ten nie jest wyraźny; jeżeli ktoś wówczas powstał, to nie mógł otrzymać pierwszego zmartwychwstania z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że Chrystus był pierwszym, który miał powstać od umarłych, a więc nikt inny nie mógł powstać przed Jezusem. On był pierworodnym z umarłych. Jak to, czyż Jezus nie wzbudził Łazarza z martwych? O, nie. Łazarz był wciąż w stanie śmierci, po tym jak został wzbudzony. Nikt nie został zupełnie podniesiony ze śmierci. Tamci ludzie zostali obudzeni na krótki czas i ponownie powrócili do grobu. Nie otrzymali zmartwychwstania. Zmartwychwstanie oznacza zupełne podniesienie ze śmierci i Jezus był pierwszym, który powstał z umarłych do doskonałości żywota. Zatem ci, co zostali wzbudzeni w owym czasie, nie mogli zmartwychwstać, ponieważ trzęsienie ziemi miało miejsce w momencie Pańskiej śmierci, a On powstał z martwych dopiero po trzech dniach. Następnym mającym otrzymać zmartwychwstanie będzie Kościół. Zmartwychwstanie Jezusa do poziomu duchowego było początkiem zmartwychwstania Kościoła. Apostoł nazywa to Jego zmartwychwstaniem i mówi: „Żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego, i społeczność ucierpienia jego, przykształtowany będąc śmierci jego” [Filip. 3:10]. Innymi słowy, zmartwychwstanie Jezusa jest jedynym zmartwychwstaniem od tysiąca ośmiuset lat. Ale Kościół, czyli Ciało Chrystusowe, będzie mieć udział w tym zmartwychwstaniu i żadne błogosławieństwo nie może spłynąć, dopóki ono nie nastąpi. W jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków czytamy o starożytnych świętych, którzy umarli w nadziei, nie dostąpiwszy obietnicy, ponieważ Bóg o nas – o Kościele – „coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi” [Hebr. 11:39-40]; nie mogą dostąpić swego zmartwychwstania, dopóki Kościół nie otrzyma swojego. Jeśli wówczas miało miejsce coś podobnego, to jedynie to, że ktoś był wzbudzony w tym samym sensie jak Łazarz, a nie inaczej. [289,1]