DOBRA – Zarządca nad wszystkimi Jego dobrami.

Pytanie (1916)Czym są owe „dobra” wzmiankowane w Ew. Mat. 24:47, o których Pan Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkimi dobrami swymi postanowi”.

Odpowiedź – Myślę, że to zależy do pewnego stopnia od osobistego uznania. Pan nie mówi, do jakich dóbr się to odnosi i w ten sposób pozostawia każdemu członkowi ludu Bożego, Kościołowi, wolność zadecydowania, jakiego rodzaju dobra miał na myśli. Gdyby Pan powiedział, jakie, wówczas nie mielibyśmy dowolności w tej kwestii, bo sprawa byłaby postanowiona. Ale ponieważ nie powiedział wyraźnie, zatem mamy możliwość czynić przypuszczenia. Każdemu przysługuje prawo podania własnej opinii w tej sprawie. [286,4]