ZŁOTA REGUŁA – Złe ujęcie zasady.

Pytanie (1909) – Czy Złota Reguła [Mat. 7:12] może być tak pojmowana, że ktoś nie powinien czynić bratu swemu tego, czego sam nie życzyłby sobie, aby brat czynił względem niego?

Odpowiedź – Nie, nie sądzę, aby Złota Reguła przeszkadzała wam czynić więcej, niż ona wymaga. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, powinieneś czynić więcej niż to. Złota Reguła stosuje się do każdego, ale chrześcijanin ma jeszcze inną zasadę, jak powiedział Jezus: „Przykazanie nowe daję wam” – nie światu ani Żydom, lecz swoim uczniom – „abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował” [Jan 13:34]. Gdyby Jezus miłował nas tylko według Złotej Reguły, to nie umarłby za nas, ale On uczynił więcej i wymaga od was i ode mnie, jako od swoich naśladowców, abyśmy czynili więcej jedni dla drugich. [286,3]