PODOBIEŃSTWO BOŻE – W upadłym człowieku.

Pytanie (1909) – Czy jest jakiekolwiek pierwotne podobieństwo Boże w upadłym człowieku? Jeśli tak, to czy właśnie na ten element oddziałuje duch święty, sprawiając, że zauważamy Prawdę?

Odpowiedź – Myślę, że tak. Jest wiele elementów podobieństwa Bożego, ale na ile rozumiem, jednym szczególnym elementem charakteru, na który Bóg działa, kiedy nas pociąga, jest przede wszystkim SZCZEROŚĆ. Jeśli człowiek nie jest szczery sam ze sobą, nie bywa wcale powoływany, według mego zrozumienia, a jeśli usłyszy coś przypadkowo, to nie pozostanie długo pod wpływem tych rzeczy. Kto jest szczery w sercu i umyśle, ten odnosi dużą korzyść z pociągnięcia i wpływów obecnego czasu. [286,2]