POGANIE – A Żydzi.

Pytanie (1911)Gdyby poganin został Żydem, wyznawcą Zakonu Mojżeszowego, to czy byłby wówczas wolny od potępienia Adamowego? Jeżeli tak, to jak mógłby być pod dwoma potępieniami po przekroczeniu Zakonu Mojżeszowego?

Odpowiedź – Nie rozumiem tego pytania, ale postawię sobie inne i odpowiem na nie. Każdy poganin mógł pod Zakonem zostać Żydem. Był określony sposób, na mocy którego poganie mogli się stać Żydami. Byli tacy poganie, którzy stali się Żydami. Są o tym wzmianki w Piśmie Świętym i to w wielu miejscach. O ile wiemy, kiedy stawali się Żydami, mieli wszystkie prawa i przywileje Żydów. [286,1]