OWOC – Pan Bóg i ogród Eden.

Pytanie (1905)Czy Pan Bóg skosztował z owoców ogrodu, skoro orzekł, że były one dobre?

OdpowiedŸ – To dla mnie zbyt głębokie. Nie będę mówił o tym, co Pan zrobił, bo i Biblia nic o tym nie mówi. [283,1]