POTOP – Wiara w potop.

Pytanie (1911) – Czy wierzysz w potop?

OdpowiedŸ – Tak, wierzę w potop. [279,3]