PIERWORODNI – Wyobrażają Kościół.

Pytanie (1913) – Kogo wyobrażali pierworodni Izraela w Egipcie?

Odpowiedź – Pierworodni Egiptu przedstawiają „Kościół pierworodnych”, jak na to zwraca naszą uwagę apostoł – „Kościół pierworodnych” [Hebr. 12:23 BT], których imiona zapisane są w niebiosach. „Kościół pierworodnych” obejmuje dwie klasy: klasę Malutkiego Stadka, czyli klasę Oblubienicy, i klasę Wielkiego Grona – panny, towarzyszki Oblubienicy. Jakim sposobem oni wszyscy mogą być w „Kościele pierworodnych”? Ponieważ ci, co stanowią ten „Kościół pierworodnych”, są pierwocinami Boskich stworzeń; przedstawiają wszystkich spłodzonych z ducha świętego w obecnym czasie. Każdy teraz spłodzony jest pierwszym owocem w porównaniu do świata; ponieważ świat ma być odrodzony dopiero w ciągu Królestwa Mesjasza, zaś wszyscy ci, którzy teraz wierzą i przyjmują Boże warunki oraz zostają spłodzeni z ducha świętego, muszą być narodzeni, zanim zacznie się dzieło odrodzenia świata. Tak więc wierni Pańscy są Malutkim Stadkiem i Wielkim Gronem; zatem wszyscy ci, którzy przychodzą do Ojca przez Chrystusa, wszyscy, którzy zostali przyjęci i spłodzeni z ducha świętego, należą do tego „Kościoła pierworodnych”. Są dwie klasy: jedni pełni zwycięzcy [Rzym. 8:37 BT], a inni tylko jako zwycięzcy, lecz wszyscy są jednym Kościołem. Tak samo było w figurze – pierworodni Izraela reprezentowani byli przez całe pokolenie Lewiego; całe pokolenie było poświęcone Bogu, ale tylko niektórzy z tego pokolenia wybrani byli na urząd kapłański, aby pełnić pewną szczególną służbę i być w szczególnej bliskości z Bogiem – sprawując szczególną służbę dla Boga. Jednak całe pokolenie było świętym pokoleniem, wszyscy jego członkowie byli poświęceni Bogu i całe pokolenie Lewitów wyobrażało „Kościół pierworodnych”. [278,1]