WYKONAŁO SIĘ – Nie Boski plan.

Pytanie (1912) – Gdy na Kalwarii Pan nasz powiedział „Wykonało się”, to co miał na myśli?

Odpowiedź – Nie oznaczało to, że Pan nasz wykonał całe dzieło Boskiego planu, albowiem zarówno dzieło powołania klasy Oblubienicy i przedstawienia jej bez zmazy, jak i dzieło Tysiąclecia należało jeszcze do przyszłości. Pan nasz przyszedł na świat, aby dokonać dzieła osobistej ofiary. Gdy miał 30 lat, oddał się Bogu, poświęcając się w Jordanie. W ciągu trzech i pół roku misji Jezus kontynuował ofiarowanie samego siebie, a to stało się, figuralnie, wonnym kadzidłem, wznoszącym się do Boga za zasłonę. Dzieła tego nie można było dokonać w jednym dniu; wymagało ono trzech i pół roku. O tym właśnie mówił nasz Pan, gdy rzekł: „Aleć mam być chrztem ochrzczony; a jakom jest ściśniony, póki się to nie wykona!” (Łuk. 12:50). Gorliwie oczekiwał tego wykonania, które zostało osiągnięte na Kalwarii. [277,1]