GŁÓD – Zastosowanie wersetu Amos 8:11-12.

Pytanie (1909)„Oto dni przychodzą, mówi panujący Pan, że poślę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, ale słuchania słów Pańskich. Tak że się tułać będą od morza aż do morza i od północy aż na wschód biegać będą, szukając słowa Pańskiego, wszakże nie znajdą.” Proszę wytłumaczyć te słowa i powiedzieć, do czego się odnoszą.

Odpowiedź – Słowa te w pierwszym rzędzie napisane były specjalnie dla Żydów. Miał miejsce dość długi okres, kiedy Żydzi byli bez proroka lub nauczyciela. Wielu Żydów szukało Pana, ale tak byli zaślepieni, że nie mogli Go zobaczyć jako Pana, jak zostało to przedstawione w przypowieści o bogaczu, który błagał o kubek wody. Dotąd trzymani są oni w takim stanie, aby przez to mogły się wypełnić potężne dzieła Boże. Sam naród izraelski jest czymś nader zadziwiającym. Pomyślcie tylko, że wciąż na świecie są ludzie będący nasieniem i plemieniem Abrahama. Jest to najbardziej zadziwiająca rzecz. Wszystkie inne narody są wymieszane, ale Żydzi mają niezależną naturę, tak że poprzez swoje z nimi postępowanie Bóg mógł pokazać, co uczyni później. Jak długo Żydzi będą jeszcze łaknąć i pragnąć, tego nie wiem.

Muszę wam powiedzieć, że ostatnio miałem pewne doświadczenie z Żydami. Kupiłem niedawno płaszcz, a człowiek, który mi ten płaszcz sprzedał, był Żydem. Po sprzedaniu mi płaszcza Żyd ten powiedział: „Czytam Twoje kazania w każdy poniedziałkowy poranek i podobają mi się. Czytam je już od przeszło roku”.

Później spotkałem pewnego pana na ulicy w Pittsburghu, który był Hebrajczykiem. Powiedział mi: „Panie Russell, śledzę pana poczynania i czytam kazania w gazecie”.

Żydzi odczuwają głód i zbliżają się do krawędzi stołu, ale muszą jeszcze trochę poczekać. [269,1]