ODPADNIĘCIE – Po oświeceniu.

Pytanie (1910)Jeżeli odpadnie ktoś, kto już raz został oświecony, skosztował daru niebieskiej łaski i był uczestnikiem ducha świętego, to czy utrata korony oznacza wtórą śmierć? Czy też może się znaleźć dla kogoś takiego miejsce w Wielkim Gronie?

Odpowiedź – Nie sądzę, aby ktokolwiek był kompetentny odpowiedzieć na to pytanie. Nie sięgamy tak głęboko. Powinniśmy się obawiać wydawać sąd na kogoś, kto daje dowody tego, że wciąż jeszcze miłuje Boga i sprawiedliwość. Nie mówię, że nie powinniśmy obawiać się o drugich, bo apostoł stwierdza, że mamy się obawiać i że powinniśmy się starać wyrwać ich z ognia – to jest odciągnąć ich od pokus i prób, starać się ich uwolnić od sideł Przeciwnika. Taka obawa jest właściwa, ale nie do nas należy decydować, czy ktoś taki został odsunięty od Pana i skazany na wtórą śmierć. Lepiej unikajmy wydawania takiego wyroku na innych. [268,2]