UPADLI LUDZIE – Nie mogą zawierać przymierza z Bogiem.

Pytanie (1913) – Mówisz, że upadli ludzie nie mogą wchodzić w przymierze z Bogiem. Na jakiej podstawie Bóg zawarł przymierze z Izraelem? Czy takie ograniczenie stosowało się do Mojżesza, który także był upadły?

Odpowiedź – Mojżesz był niedoskonały, ponieważ Biblia nam mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Gdy mówimy, że Bóg nie mógłby zawrzeć przymierza z upadłym człowiekiem, nie chodzi o to, że Bóg czegoś nie może, lecz że nie zrobiłby tego. Byłoby bezużyteczne zawierać przymierze z upadłymi ludźmi, ponieważ i tak nie mogliby oni dochować tego przymierza. W wypadku Izraela Bóg rzekł: „Będę błogosławił nasieniu Abrahamowemu i wam, naturalnym dziedzicom Abrahama. Czy chcecie, abym was przyjął jako mój lud? Jeżeli chcecie, to dam wam szansę, by to wypróbować. Dam wam Zakon, a jeśli będziecie potrafili zachować ten Zakon, zgodzę się uznać was za doskonałych, a będąc doskonałymi, będziecie go mogli na zawsze zachowywać i żyć wiecznie. Lecz jeżeli nie zachowacie, umrzecie”. Tak więc zawarta była tymczasowa ugoda. Bóg miał prawo tak uczynić. Nie dlatego, że Mojżesz był doskonały. Bóg rzekł: „Jeżeli chcecie spróbować, będę traktował was tak, jakbyście byli doskonali”. Dam wam ofiary, które przedstawiać będą prawdziwe ofiary i te, składane rokrocznie, zakrywać was będą figuralnie; będziecie uważani, jak gdybyście byli sprawiedliwi przez cały rok, a w tym roku będziecie mogli mi pokazać, jak potraficie zachować mój Zakon. Jeżeli potraficie zachować Zakon, ja dopełnię reszty”. [268,1]