ZŁO – Złe warunki w obecnym upadłym stanie.

Pytanie (1915) – Jeżeli wszelkie życie pochodzi od Boga, to jak można sobie wytłumaczyć istnienie mikrobów chorobotwórczych, szkodników itp.?

Odpowiedź – Nie mogłoby być życia w żaden inny sposób, jak tylko od wielkiego Życiodawcy i na mocy Jego zarządzeń. Warunki, jakie istnieją na świecie dziś, nie są identyczne z tymi, jakie panowały w myśl Boskich postanowień w raju. Gdy Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, uczynił przyjazne dla niego warunki, a Eden był miejscem, gdzie nie było szkodników. W Biblii nie ma ani słowa o tym, aby Adamowi dokuczały komary. Tak samo z innymi plagami – nie było tam chwastów. Jak wiadomo, chwasty były częścią przekleństwa i o wszystkich tych rzeczach jest powiedziane, że zostały dozwolone obecnie przez Boga, niewątpliwie dla dobra człowieka. Widzimy dość wyraźnie, drodzy bracia, że te różne trudności obecnego czasu przyczyniają się do uskutecznienia owego wielkiego przekleństwa śmierci oraz dają ludziom do zrozumienia, co znaczy wyłamanie się ze społeczności z Bogiem, spod Jego troskliwej opieki. Świat nie znajduje się obecnie pod Boską ochroną, ale pierwotnie człowiek znajdował się pod Jego szczególną opieką. Należy więc rozumieć, że gdy Królestwo Mesjasza obejmie władzę nad światem, wszelkie plagi zostaną usunięte. Wszystko, co jest niepożądane, zostanie z ziemi zmiecione.

Jeżeli chodzi o to, skąd biorą się te plagi, to nie jestem w stanie dać zupełnej i stanowczej odpowiedzi, lecz mogę podać pewne myśli. Stan rzeczy, jaki istniał przed potopem, uległ zmianie po potopie. W „Fotodramie stworzenia” zobaczycie, że Noe upił się po potopie. Przed potopem winogrona nie fermentowały. Warunki klimatyczne były wówczas inne, ponieważ ziemia otoczona była wodną powłoką. Dlatego Noe, nie wiedząc, że taka zmiana nastąpiła, upił się, pijąc sok z winogron o kwaśnym smaku. Przed potopem nie było takich warunków. Noe został zaskoczony czymś, czego nie mógł zrozumieć. Wskutek zmiany warunków atmosferycznych pojawiła się fermentacja, alkoholowa i kwasowa, co spowodowało taką przemianę soku z winogron. Pewne warunki pogodowe i atmosferyczne oddziałują także na ludzkie ciało. Na przykład, gdy ktoś się zrani, w pewnych warunkach rana jątrzy się i wytwarzają się toksyczne drobnoustroje.

Być może Szatan i inni upadli aniołowie otrzymali pewne przyzwolenie, by tworzyć szkodniki i zarazki chorobotwórcze (por. broszurkę o spirytyzmie oraz 2 Mojż. 8:6,7). Przypuszczam, że wiele z tych chorób, jakie dziś panują, przed potopem nie istniało. Z pewnością w raju nie było szkodników ani żadnych chorobotwórczych mikrobów. Nie wiem, jak Pan pokona wszystkie te rzeczy, lecz wierzymy, że władza Szatana zostanie wkrótce odjęta; jesteśmy przeświadczeni, że to, co jest szkodliwe, zostanie zniszczone przez Pana. [265,1]