EWA – Wszyscy w Adamie.

Pytanie (1910)„Jako w Adamie wszyscy umierają” [1 Kor. 15:22] – czy mamy rozumieć, że to oznacza i matkę Ewę?

Odpowiedź – Tak, rozumiemy, że obejmuje to także matkę Ewę. Była w Adamie w tym znaczeniu, że była cząstką rodziny Adama. Wszystko sprowadza się do Adama, Bóg tak zrządził. Grzech Adama sprowadził stan śmierci. Gdyby Adam zgrzeszył, a Ewa nie zgrzeszyła, ciężko by było coś takiego sugerować, ale myślę, że gdyby Adam zgrzeszył, to by został wypędzony z raju, a Ewa razem z nim, ponieważ był on przedstawicielem rodzaju ludzkiego i jego przestępstwo oznaczałoby przestępstwo ich obojga; zostałaby więc uznana za wspólniczkę w przestępstwie Adama. [263,3]