EWA – Okup za Ewę.

Pytanie (1910)Jeżeli to nie zajmie zbyt wiele czasu, proszę o wytłumaczenie okupu za Ewę?

OdpowiedŸ – Nie zajmie to długo. Ewa należała do Adama, podobnie jak cały rodzaj ludzki należy do Adama. Ewa została dana Adamowi po tym, jak została z niego wzięta. Z tego łatwo zauważyć, drodzy przyjaciele, że jeżeli Chrystus odkupił Adama i wszystko, co Adam posiadał, zatem odkupił i Ewę. [263,2]