EUFRAT – Odnośnie wtórej śmierci.

Pytanie (1911)„Czwartą zaś rzeką jest Eufrat” [1 Mojż. 2:14 NB]. Czy rzeka ta wyobraża w tym wersecie wtórą śmierć?

Odpowiedź – Nic mi na ten temat nie wiadomo. [263,1]