WIECZNY ŻYWOT – Obecnie, faktyczny czy przypisany?

Pytanie (1906) – Czy poświęceni wierni mają żywot wieczny teraz, czy też jest im on tylko przypisany? Jeżeli przypisany, to proszę wytłumaczyć werset Jan 5:24, gdzie jest powiedziane: „Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny”.

Odpowiedź – Zauważycie, że jest to pytanie bardzo podobne do poprzedniego i odpowiedź będzie podobna. Chodzi bardziej o wyciągnięcie właściwej myśli w tej sprawie niż o rozprawianie nad tym, jaki jest najwłaściwszy sposób przedstawienia tej prawdy. Obydwa sposoby wyrażenia tej myśli są dobre. Możecie powiedzieć, że mamy żywot wieczny teraz i udowodnić to w taki sposób: Bóg obiecał żywot wieczny tym, którzy Go miłują, a Słowo Jego jest pewne; skoro więc Bóg obiecał, to mówiąc przez wiarę i z perspektywy Boskiej obietnicy, mogę powiedzieć, że mam żywot wieczny. Jest to sprawa, którą czasami ilustruję na przykładzie czeku. Przypuśćmy, że daliście mi lub gdzieś otrzymałem czek i mam go w kieszeni. Przypuśćmy, że jest to czek na sto dolarów i że są to jedyne pieniądze, jakie mam. Ktoś przyszedłby do mnie i zapytał: „Czy masz jakieś pieniądze, bracie Russell?”. Mogę powiedzieć: tak lub nie, ponieważ czek to nie pieniądze, ale mam czek, który ma wartość pieniędzy. Podobnie Bóg dał nam żywot wieczny, a żywot ten jest w Jego Synu. Jest to prosto powiedziane. Jest napisane, że On dał nam żywot wieczny, a ten żywot jest w Jego Synu. Gdy Ten, który jest naszym życiem, się ukaże, wówczas i my z Nim ukażemy się w chwale. Widzicie więc, że mamy żywot wieczny w tym samym sensie, jak mamy czek w kieszeni. Obietnica Boża ma taką wartość, na jaką opiewa, a jednak sama w sobie nie jest jeszcze żywotem. Jeżeli chodzi o sam żywot, to jest zbawieniem, które stanie się naszym udziałem przy objawieniu się Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. [262,3]