NIEPRZYJACIEL – Ostatni, który będzie zniszczony.

Pytanie (1911)Powiedziane jest, że ostatnim nieprzyjacielem, jaki zostanie zniszczony, jest śmierć. Będzie to śmierć Adamowa czy jakaś inna?

Odpowiedź – Ostatni nieprzyjaciel, jaki ma być zniszczony – jak to rozumieć? Oznacza to, że śmierć, która jest nieprzyjacielem, zostanie zniszczona. Wtóra śmierć nie jest nieprzyjacielem Boga ani tych, co są w harmonii z Bogiem. Będzie ona dla zniszczenia tych, którzy nie zechcą pojednać się z Bogiem. Zamiast być krzywdą, wtóra śmierć będzie błogosławieństwem dla wszelkiego stworzenia. Natomiast śmierć Adamowa jest nieprzyjacielem. Była nieprzyjacielem, ponieważ przez cały czas ludzie umierali śmiercią Adamową, nawet tacy, którzy – gdyby mieli sposobność, znajomość itd. – z chęcią służyliby Bogu i byli z Nim w harmonii. Niewątpliwie i sam Adam, już po zgrzeszeniu, cieszyłby się, gdyby Bóg mu rzekł: „Adamie, dam ci kolejną próbę, wróć się do raju; ale jeżeli jeszcze raz zgrzeszysz, czeka cię wtóra śmierć, a to już będzie koniec wszystkiego”. Oczywiście Adam byłby bardzo zadowolony, gdyby dostał taką sposobność. [260,3]