ELIZEUSZ – Z kogo się składa?

Pytanie (1909)Z kogo ma się składać klasa Elizeusza?

Odpowiedź – Po pierwsze nie wiemy, czy ma być coś takiego jak klasa Elizeusza, ponieważ Pismo Święte nie mówi wyraźnie, żeby miała być. Czy przypuszczamy, że jest? Tak. Na jakiej podstawie? Dlatego, że jest klasa Eliasza, a Pismo Święte sugeruje, że jest też klasa Elizeusza, o której wspomina nasz Pan i Księga Objawienia. Elizeusz przy końcu misji Eliasza przyłączył się do niego i był mu za sługę, a ostatecznie otrzymał wielkie błogosławieństwo. Jeśli przypuszczamy, że Elizeusz jest typem, w takim razie jest on typem na dwie klasy. Po pierwsze, na Wielkie Grono, ponieważ otrzymał po Eliaszu płaszcz, co zdaje się oznaczać, że władza czy dzieło klasy Eliasza po jej zabraniu miałoby się stać udziałem klasy Elizeusza. Jedyną rzeczą, do której Elizeusz użył płaszcza Eliasza, przyszedłszy nad Jordan, było uderzenie nim wód Jordanu i przejście potem na drugą stronę. To zdaje się wyobrażać, że klasa Elizeusza przejdzie przez śmierć w taki sam sposób jak klasa Eliasza – Jordan wyobraża śmierć. Po przejściu Jordanu Elizeusz rozpoczął odmienne dzieło. To z kolei nie przedstawiałoby Wielkiego Grona, lecz zdaje się wyobrażać dzieło starożytnych świętych, które rozpoczną oni i przeprowadzą w Wieku Tysiąclecia. Wierzymy, że Pismo Święte wskazuje, że starożytni święci znajdą się ostatecznie na tym samym poziomie co Wielkie Grono i otrzymają tę samą chwałę. [260,1]