ELIASZ – Postać figuralna.

Pytanie (1909)Co mamy myśleć o Eliaszu?

Odpowiedź – Eliasz był postacią figuralną, bo tak nam mówi Pismo Święte. Przemienienie Eliasza było obrazem na przemianę Kościoła przy końcu tego wieku, a wzięcie Eliasza w wichrze oraz wóz ognisty wyobrażają doświadczenia Kościoła, podczas których przejdzie on poza wtórą zasłonę – wicher ucisku i ogień doświadczeń. Pamiętacie Jana Chrzciciela, który został ścięty. Mamy napisane, że Bóg pogrzebał Mojżesza, więc przypuszczam, że podobnie uczynił z Eliaszem.

Zgodnie z twierdzeniem Żydów Eliasz był wzięty do nieba i nie widziano go więcej. Apostoł zaś mówi: „Wszyscy oni poumierali w wierze” [Hebr. 11:13 NB]. Wnioskujemy, że Eliasz potem umarł i był pochowany jak inni ludzie. [259,2]