ELIASZ – Klasa Eliasza a klasa Elizeusza.

Pytanie (1907)Jak możemy odróżnić klasę Eliasza od klasy Elizeusza?

Odpowiedź – Wykazaliśmy już, że Eliasz jest znamiennym symbolem na zwycięski Kościół. Co się zaś tyczy Elizeusza, to nie mamy stanowczego dowodu w Piśmie Świętym, żeby on był jakimś symbolem. Niektórzy mogą dowodzić, że był on figurą, inni zaś, że nie był, a ponieważ sprawa ta budzi pewne wątpliwości, więc lepiej nie przywiązywać do niej zbyt wielkiej wagi. [259,1]