WYBORY – Wybieranie starszych z innych zgromadzeń.

Pytanie (1916) – Gdy ma się wystarczającą liczbę odpowiednich braci we własnym zborze, to czy byłoby dobrze dla zboru wybierać na starszych braci z innych zgromadzeń?

Odpowiedź – Jeżeli jest dość odpowiednich braci w zborze, nie wydaje się być rzeczą rozsądną wybieranie starszych z innych miejsc. Wydaje mi się, że to oczywiste. Lecz kto może orzec, że jest dość odpowiednich braci w zborze? Zbór musi o tym sam zadecydować. Zbór może to orzec, a nie brat Russell czy ktoś inny. Jeżeli zbór sądzi, że nie ma odpowiednich starszych, to niech postara się o takich gdzie indziej. Jeżeli zaś zbór posiada pewną liczbę zdolnych starszych, to niech korzysta z tego, co Bóg im zapewnił i wspiera lokalnych braci. [256,1]