WYBORY – Odpowiedni słudzy Kościoła.

Pytanie (1915) – Człowiek z wyższych sfer społecznych zainteresował się prawdą, lecz nie poświecił się. Przez wpływ pewnej siostry i jej męża, który już nie jest w Prawdzie, został wybrany na przewodniczącego zboru. Odrzucono innego brata, ponieważ nie był tak inteligentny. Ten wpływ często daje się odczuć w naszym zgromadzeniu. Nasz porządek nie jest zgodny z szóstym tomem „Wykładów Pisma Świętego”. Jaką dałbyś poradę?

Odpowiedź – Drodzy bracia, myślę, że szósty Tom jest w zupełnej zgodzie z Biblią. Jeżeli i wy tak wierzycie, to waszym obowiązkiem jest wprowadzać w życie podane w nim sugestie w takim stopniu, w jakim reprezentują one Słowo Boże. Według mnie jest zupełnie nie na miejscu wybierać kogokolwiek do służby w Kościele, czy to na starszego, czy na diakona, czyli stanowiska związane z nauczaniem, jeśli osoba ta nie jest zupełnie poświęcona Panu. Ktoś taki nie byłby w ogóle członkiem Kościoła Chrystusowego i dlatego nie może sprawować w Kościele żadnej funkcji nadzorczej. Powierzanie mu takiego stanowiska byłoby przeciwne duchowi Słowa i złe dla zboru. Jak powinno się postąpić przy następnych wyborach? Nie powinno się głosować na takiego człowieka.

Nie wiem, do kogo się to odnosi, lecz gdyby nawet odnosiło się do mnie, nie stanowiłoby to żadnej różnicy. Uważam, że nie powinno się mnie wybierać na takich warunkach, bez względu na to, jak wielki wpływ bym posiadał. Przypuśćmy, że nastąpiłoby rozerwanie, gdyby chciano wybrać innego starszego. Niech więc będzie rozerwanie. Nie znaczy to, że powinniśmy być obojętni na rozerwanie i że nie powinniśmy zważać na uczucia innych, lecz po przedstawieniu tej sprawy jasno przed zgromadzeniem ci, którzy widzą, jaki jest właściwy porządek, powinni obstawać przy tym, żeby do każdej służby obierani byli tylko tacy, co wyznają, że są dziećmi Bożymi; nie powinno się głosować na nikogo, kto nie jest w pełni poświęcony. Jeśli to nie może się stać głosem Kościoła, wtedy ci, którzy są wierni, powinni się odłączyć. Uważam, że opierając się na Biblii, otrzymają większe błogosławieństwo. [253,3]