WYBORY – Nie głosować z powodu zakłopotania.

Pytanie (1914) – Pewna siostra, nieco zagubiona i zasmucona niektórymi sprawami zborowymi, była obecna na wyborach, ale nie brała udziału w głosowaniu. Ci, na których zamierzała głosować, zostali jednak wybrani. Czy źle zrobiła i czy był to grzech?

Odpowiedź – Przypuszczamy, że owa siostra uczyniła tak, jak uważała za najlepsze, dlatego możemy być pewni, że nie popełniła grzechu. Nigdy nie będzie źle z twej strony, gdy będziesz postępować zgodnie ze swym sumieniem, nawet gdyby później okazało się to niewłaściwe. Dobrze uczynisz, gdy za wszelką cenę będziesz się starał postępować tak, jak dyktuje ci sumienie. Bóg nie poczyta nikomu za grzech tego, że postąpił tak, jak umiał najlepiej. Nie myślcie o tym. [253,2]