WYBORY – Głosowanie przez pełnomocnika.

Pytanie (1913) – Gdy poświęcony brat z powodu choroby nie może być obecny na wyborach, czy mógłby swój głos podać pisemnie albo upoważnić kogoś do głosowania w jego imieniu?

Odpowiedź – Biblia nie mówi, że może, jak również nie mówi, że nie może. Co w takim wypadku zrobić? Pozostawić zborowi – niech zbór zdecyduje. [248,1]