WYBORY – Kto może głosować?

Pytanie (1913-Z) – Kto jest uprawniony do głosowania w zborze?

Odpowiedź – Powinniśmy zawsze pamiętać, że głosować mogą tylko ci, co zupełnie poświęcili się Bogu i okazali to przez chrzest zanurzenia w wodzie. Tych, co nie okazali swego poświęcenia przez symbol, mamy uważać za braci, lecz za zbyt niedojrzałych, ażeby mogli wyrażać opinię względem tego, kto posiada odpowiednie kwalifikacje do służby w Kościele. Również sami nie nadają się to bycia sługami w zborze. [247,1]