WYBORY – Ponowne głosowanie.

Pytanie (1911) – (z sali) Czy w przypadku, gdy ktoś otrzyma dwa lub trzy głosy poniżej wymaganych 75 procent, byłoby właściwe, aby powtórzyć głosowanie celem otrzymania liczby wymaganej do wybrania?

Odpowiedź – Nie sądzę, żeby można było temu coś zarzucić, nawet gdyby dążyło się do uzyskania jednomyślności. To, co chcemy uzyskać, nie polega na uchwyceniu jakiegoś chwilowego momentu, lecz aby zgromadzenie wyraziło swoje zdanie w pełni; pragniemy uzyskać rzeczywisty obraz poglądu zboru. Należy unikać wszystkiego, co powoduje spory. Kiedy zgromadzenie postanowi, że decydująca większość ma stanowić siedemdziesiąt pięć procent, to uchwała ta nie obowiązuje w późniejszych wyborach, ale tylko naówczas. Gdy przy następnych wyborach zgromadzenie podtrzyma tę samą zasadę siedemdziesięciu pięciu procent i gdy komuś podczas głosowania będzie brakowało parę głosów do osiągnięcia wymaganej liczby, wtedy można ponownie rozważyć taką kandydaturę i przeprowadzić ponowne głosowanie. Może się czasem zdarzyć, że dany brat otrzyma więcej głosów, niż uchwała wymagała. Zgromadzenie ma zupełne prawo regulować swoje sprawy, jak uważa za stosowne. [244,1]