WYBORY – O każdej porze, bez szczególnej daty.

Pytanie (1911) – Jakie jest Twoje zdanie na temat umieszczenia zdolnego brata w programie do przemawiania przy specjalnej okazji, mimo świadomości, że nie został on wybrany na starszego, chociaż spełnia duchowe wymagania, a tylko jakieś ziemskie okoliczności nie pozwoliły na jego wybór?

Odpowiedź – Sądzę, że bardzo łatwo można go wybrać, o ile opinia zgromadzenia byłaby przychylna. Zaproponujcie to i przeprowadźcie głosowanie; to załatwi sprawę bardzo szybko. Może być wybrany w dowolnym czasie. Nie ma konieczności czekania z wyborem starszego na jakąś ściśle określoną datę. Może być wybrany w połowie roku albo miesiąc później, w dowolnym czasie, jeżeli pojawia się taka potrzeba i jeżeli zbór uważa, że jest on odpowiedni. Sądzę, że w takim wypadku jak ten dobrze by było zwrócić na to uwagę zboru, dać do namysłu około miesiąca i pewnej niedzieli poprosić zbór o głosowanie. Dałoby im to pełną możliwość i gdyby zagłosowali, ich głos by zdecydował. [243,1]