WYBORY – Spełniający wymagania, lecz niezanurzeni.

Pytanie (1911) – Czy jeśli określony brat spełniałby opisane w Nowym Testamencie wymagania pozwalające wybrać go na starszego, ale nie byłby ochrzczony przez zanurzenie w wodzie, to czy w twoim przekonaniu, byłaby to dostateczna przyczyna, aby takiego brata nie mianować na starszego?

Odpowiedź – Tak, byłaby to dostateczna przyczyna. Nie dlatego, abyśmy sądzili, że chrzest w wodzie jest nieodzowny w takim znaczeniu, jak to sądzą nasi przyjaciele baptyści – nie dlatego, że myślimy, iż jest on czymś więcej niż symbolem, ale dlatego, że brat, który jeszcze nie zdołał dostrzec tak prostego symbolu jak chrzest, musi być pod tym jednym względem ślepy. A jeżeli jest ślepy w tym punkcie, w ilu jeszcze może być ślepy? Czekałbym, aż brat taki przejrzy w tym punkcie, zanim bym go postawił jako nauczyciela innych, którzy prawdopodobnie zobaczyli już więcej, niż on widzi. Zrozumiejcie, nie czynimy z chrztu wodnego żadnej próby braterstwa. Taki niezanurzony brat powinien być przez nas mile widziany i przyjęty do stołu Pańskiego, czyli powinien być traktowany jako brat w Panu w każdym znaczeniu tego słowa. Ale jedną rzeczą jest zaakceptowanie go jako brata w Panu i członka społeczności pod każdym względem, a inną rzeczą uznanie go za kompetentnego do nauczania innych. Według mojej opinii brat kompetentny do nauczania innych to taki, który pojął ten jeden z najprostszych punktów Nowego Testamentu, iż Pan i apostołowie stosowali zanurzenie w wodzie jako symbol rzeczywistego zanurzenia – poświęcenia. [242,3]