WYBORY – Naśladowanie wzoru apostołów i wybieranie siedmiu.

Pytanie (1911) – Czy wybierając starszych zgromadzenia, mamy naśladować wzór apostołów i mianować siedmiu? Jeżeli nie, to dlaczego?

Odpowiedź – Nie znam żadnego apostolskiego wzoru mianowania siedmiu. Jeżeli byłby jakiś wzór tego typu, byłbym bardzo rad się o nim dowiedzieć. Pamiętam, że apostołowie wyznaczyli siedmiu diakonów. Nigdy nie słyszałem o mianowaniu siedmiu starszych; jest to dla mnie nowina. Poza tym, jeżeli mamy diakonów na myśli, nie miałoby to żadnego znaczenia, ponieważ wybierali oni tylu diakonów, ilu było potrzeba w tamtych okolicznościach. Przypuśćmy, że byłoby zgromadzenie złożone z sześciu członków; w jaki sposób mogliby mianować spośród siebie siedmiu diakonów i siedmiu starszych? Pan powiada, że zbór może składać się z zaledwie dwóch lub trzech – „gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich” [Mat. 18:20]. Moje poglądy w tej sprawie bardziej szczegółowo przedstawione są w szóstym tomie „Wykładów Pisma Świętego”. [242,2]