WYBORY – Zapisywanie tych, którzy nie przystępują do głosowania.

Pytanie (1910) – Czy mamy zapisywać tych, którzy nie przystępują do głosowania?

Odpowiedź – Z własnego doświadczenia wiem, że trzeba całą tę sprawę przedstawić jak najdokładniej, zanim przystąpi się do głosowania, aby każdy z obecnych czuł, że ma odpowiedzialność głosowania za lub przeciw kandydatowi. To znaczy, że jeśli on lub ona mają dostateczną znajomość sprawy, czyli jeśli dana osoba jest poświęcona i ma zamiar zbierać się razem ze zgromadzeniem, to wówczas ma obowiązek głosowania. Głosowanie nie jest dobrowolne, ale jest obowiązkiem danego członka zgromadzenia, aby w ten sposób się wypowiedział. Wierzę, że jeśli położy się na to nacisk przed głosowaniem i drodzy przyjaciele zrozumieją ten obowiązek, znajdzie się bardzo niewielu takich, którzy zechcą uchylić się od głosowania. Jednak trzeba to zawczasu i bardzo dokładnie wytłumaczyć. [242,1]