WYBORY – Czy kolporterzy mogą głosować?

Pytanie (1910) – Czy kolporterzy znajdujący się chwilowo w danym mieście i uczęszczający na zebrania mogą brać udział w głosowaniu?

Odpowiedź – Myślałbym, że jeśli jakiś kolporter nie jest zaznajomiony ze sprawami danego zgromadzenia, uczyniłby lepiej, gdyby powiedział: „Nie jestem wystarczająco zorientowany w sprawach tutejszego zgromadzenia, dlatego uważam, że będzie lepiej, jeśli wstrzymam się od głosowania”. Lecz gdyby ów kolporter był w danym zgromadzeniu już od kilku dni lub tygodni i spodziewałby się tam pozostać jeszcze następne kilka tygodni lub miesięcy, to myślę, że miałby prawo głosować na równi z innymi. To, że jest kolporterem, nie wyklucza go, owszem, jest to na jego korzyść, ponieważ udowadnia swoje ofiarowanie przez poświęcenie swego życia. [238,2]