WYBORY – Czy głosować mogą i poświęceni, i usprawiedliwieni?

Pytanie (1910) – Czy należy rozumieć, że przy wyborach głosować mogą tylko poświęceni wierzący, czy też mogą to czynić również wierzący usprawiedliwieni?

Odpowiedź – Przed wyborami powinno być zawsze wyraźnie zaznaczone, że w sprawach Kościoła upoważnieni do głosowania są tylko poświęceni, ponieważ inni nie są członkami Kościoła, który jest Ciałem Chrystusowym. Jeżeli zgromadzenie omawiałoby na przykład kwestię miejsca, gdzie zebrania mają się odbywać, to byłaby to inna sprawa. Przy załatwianiu takiej sprawy można by powiedzieć: Zamierzamy przenieść nasze zebrania z tego miejsca na inne, prosimy więc, aby wszyscy przyjaciele – nie tylko poświęceni, ale i wszyscy zainteresowani, czyli wszyscy domownicy wiary – wyrazili swoje zdanie co do miejsca i czasu zebrań. Jednak w takich kwestiach jak wybieranie sług zborowych itp. głosować powinni tylko poświęceni. [238,1]