WYBORY – Wyznaczanie kobiety do przewodniczenia.

Pytanie (1910) – Gdyby w czasie wyborów starszy chciał wyznaczyć kogoś do przeprowadzenia głosowania, to czy byłoby właściwe, gdyby wybrał do tego siostrę?

Odpowiedź – Nie myślę, żebym ja był skłonny to uczynić, chyba tylko w wypadku, gdyby w zgromadzeniu miało miejsce jakieś nieporozumienie i żaden z braci nie zostałby do tego dopuszczony. Musiałaby to być jakaś szczególnie wyjątkowa okoliczność, w której zaleciłbym powołanie siostry do przeprowadzenia takiego zebrania. Nie mówię, że coś takiego nie mogłoby się przytrafić, ale uważam, że byłaby to sytuacja nadzwyczajna. [237,2]