WYBORY – Biblijne kwalifikacje.

Pytanie (1909) – Proszę o podanie biblijnych kwalifikacji na starszych i diakonów.

Odpowiedź – Proszę sprawdzić w szóstym tomie „Wykładów Pisma Świętego”, gdzie znajduje się około 40 stron na ten temat. Myślę, że byłoby dobrze, aby przewodniczący zwrócił na to uwagę zgromadzenia około miesiąc przed wyborami i zachęcił wszystkich do poczytania o tym w szóstym tomie, aby w ten sposób wszyscy sprawę tę dobrze rozumieli. [236,2]