ZIEMIA – Czy ziemia była doskonała, zanim Adam upadł?

Pytanie (1913) – Czy ziemia była doskonała, zanim Adam upadł i co to znaczy, że Bóg widział, iż była dobra?

Odpowiedź – Gdy Bóg doprowadził ziemię do stanu, z jakiego był zadowolony, rzekł, że była dobra, to znaczy, że jest odpowiednia. Rozumiemy, że był na ziemi pewien zakątek, małe miejsce zwane ogrodem Eden, które zostało doprowadzone do zupełnej doskonałości. Możemy wnosić, że nasz Ojciec Niebieski, gdyby chciał, mógłby całą ziemię uczynić rajem, ale nie byłoby to zgodne z Jego mądrością, gdyby najpierw uczynił całą ziemię rajem, a potem ją przeklął. Rozumiemy więc, że tylko raj był przygotowany dla człowieka, a reszta ziemi była bardzo dobra w oczach Boga, ponieważ był to stan, który najlepiej odpowiadał Jego zamiarom. Bóg nie chciał uczynić całej ziemi na podobieństwo raju i nakazać jednemu człowiekowi, ażeby jej doglądał. Nie mógł mieć na myśli doglądania całej ziemi, lecz do tego jedynego człowieka powiedział: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną”. Innymi słowy, Bóg chciał powiedzieć, że nie cała ziemia znajduje się w stanie doskonałym, tylko ogród Eden, ale kiedy dzieci wasze się rozmnożą i będziecie potrzebować więcej gruntu, wyjdziecie i weźmiecie tyle, ile będzie wam potrzebne. Gdy rodzina Adama się rozrastała, ludzie mieli zajmować coraz więcej ziemi i w ten sposób czynić ją sobie poddaną, ale nie mieli brać więcej, aniżeliby mogliby sami zagospodarować. [232,1]