ZIEMIA – Trwa na wieki.

Pytanie (1911) – Jak mamy rozumieć, że ziemia trwać będzie na wieki? W Obj. 21:1 czytamy – „Potemem widział niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było”.

Odpowiedź – Odpowiadamy, że według Biblii dwa światy już były, trzeci nadchodzi, a ta ziemia była sceną tego wszystkiego. I tak, na przykład, apostoł mówi o świecie, który był przed potopem, i o obecnym złym świecie, ponieważ obecnie grzech ma przewagę, oraz o świecie przyszłym, w którym panować będzie sprawiedliwość. Nie oznacza to trzech różnych ziem, ale trzy różne porządki rzeczy na ziemi. Warunki na ziemi, jakie panowały przed potopem, były odmienne niż obecny porządek rzeczy. Sytuacja przed potopem, przez 1656 lat, była pod kontrolą aniołów. W ciągu obecnego czasu, od potopu aż do wtórego przyjścia Chrystusa, świat pozostawiony jest w rękach ludzkości, a Szatan, książę tego świata, wykorzystując ludzi, ich niewiedzę i przesądne obawy, stał się księciem tego świata bez Bożego upoważnienia, ponieważ działa w sercach synów nieposłuszeństwa, których jest więcej niż synów posłuszeństwa. Dlatego obecny świat jest zły. Nowa dyspensacja, czyli nowy porządek rzeczy, jaki Bóg wprowadzi przy wtórym przyjściu Chrystusa, opisywany jest w Piśmie Świętym jako nowe niebo i nowa ziemia w taki sam symboliczny sposób. Ale będzie to ta sama fizyczna ziemia, te same skały, ta sama materia; niebo, które mamy teraz, będzie tu takie samo jak przed potopem. Jeden świat przeminął, a drugi świat, czyli druga dyspensacja, nastał, a teraz ma nastąpić nowy świat, czyli nowa dyspensacja. Ten nowy świat będzie różny od dwóch pierwszych pod tym względem, że Chrystus będzie Księciem tego świata, Księciem pokoju, a rządy tej dyspensacji będą w zupełności sprawiedliwe. Ten, który siedzi na stolicy, mówi: „Oto wszystko nowe czynię” [Obj. 21:5]. Drodzy przyjaciele, wszystko będzie uczynione nowe.

W symbolicznym języku Pisma Świętego możemy zauważyć, że słowo „niebo” używane jest jako symbol przedstawiający kościelne, czyli duchowe władze. Na przykład, niebiosa obecnego czasu oznaczają w symbolicznym języku Biblii obecne systemy religijne, gdy zaś niebiosami przyszłego wieku będzie Kościół w chwale. Ziemia czasu obecnego oznacza obecny społeczny porządek rzeczy, społeczeństwo zorganizowane na zasadach samolubstwa. Góry oznaczają królestwa tego świata, a rzeki prawdę, morza zaś przedstawiają masy ludzkości, niepewne i niespokojne. Pan przedstawia nam zmianę świata w ten sposób, że wszystkie rzeczy zostaną odnowione, że nastąpi nowy ustrój społeczny pod panowaniem Mesjasza i nie będzie już więcej morza w znaczeniu niespokojnych mas ludzkich, niezadowolonych z istniejących warunków. Każde kolano się ugnie przed Panem i każdy język będzie Go chwalić. Obecny porządek rzeczy przeminie, ustępując miejsca nowemu. Słowo „świat” jest przetłumaczone z trzech różnych słów greckich i dlatego pojęcia o tym słowie są odpowiednio do tego pomieszane. [231,1]