DRZWI ZAMKNIĘTE – Przeminęło żniwo, skończyło się lato.

Pytanie (1910)„Pominęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wybawieni” [Jer. 8:20]. Do kogo się to odnosi?

Odpowiedź – Uważam, że zdaje się to stosować do klasy ludzi, którzy zauważą, że Oblubienica została zabrana, a oni pozostali. Są to ci, o których jest mowa w Księdze Objawienia, rozdział 19, gdzie przedstawione jest Wielkie Grono podczas upadku Babilonu. Są oni wybawieni w czasie upadku Babilonu. „Weselmy się i radujmy się, (...) bo przyszło [odbywa się] wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się” [Obj. 19:7] (a my pozostaliśmy, zawiedzeni, niemniej jednak radujmy się, widząc wypełnienie Bożego planu). To jest czas, w którym lato przeminie i żniwo będzie skończone, a nas – powie ktoś wtedy – nie ma wśród klasy zbawionych, lecz jesteśmy pozostawieni i mamy być klasą sług, a nie klasą Oblubienicy. Wtedy dociera do tej klasy wieść, Ten, co siedzi na stolicy, wysyła wiadomość – zostali oni zaproszeni na wieczerzę; zaproszeni, by wejść i uczestniczyć w uczcie, jak wspomniane jest w Psalmie 45. [229,1]