PSY – W twoim sąsiedztwie.

Pytanie (1905) – Proszę wytłumaczyć trzy wyrażenia z Filip. 3:2 (BT): „Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców!”.

Odpowiedź – Kim są te psy? Cóż, niech każdy rozejrzy się w swoim własnym sąsiedztwie i zobaczy, czy może znaleźć kogoś, kto jest podobny do psów, kąsających i szczekających na innych. Nie oznacza to literalnych psów, lecz figuralne. Jeżeli znajdziecie kogoś takiego, nie drażnijcie go.

?li pracownicy oznaczaj? ka?dego, kto ?le czyni; nie mamy cz??ci ani dzia?u z?ciemno?ci?. Nie miejcie spo?eczno?ci z?tymi, kt?rzy szkodz? drugim, bo zdarzy si?, ?e wyrz?dz? krzywd? i?tobie. Szukajcie towarzystwa i?spo?eczno?ci z?tymi, kt?rzy mi?uj? sprawiedliwo??. Doceniajcie to, co jest dobre, sprawiedliwe i?szlachetne.

Źli pracownicy oznaczają każdego, kto źle czyni; nie mamy części ani działu z ciemnością. Nie miejcie społeczności z tymi, którzy szkodzą drugim, bo zdarzy się, że wyrządzą krzywdę i tobie. Szukajcie towarzystwa i społeczności z tymi, którzy miłują sprawiedliwość. Doceniajcie to, co jest dobre, sprawiedliwe i szlachetne.

„Okaleczeńcami” za czasów apostoła nazywało się tych, którzy przeciwstawiali się obrzezywaniu. Obrzezanie było pewnym znakiem. Do nas należy obrzezka serce, pozbywanie się szkodliwych uczuć. Nie jesteśmy Żydami według ciała, lecz posiadamy obrzezkę serca. [227,1]