BOSKOŚĆ – Czy pastor Russell zaprzecza boskości Chrystusa?

Pytanie (1913)Czy zaprzeczasz boskości Chrystusa?

Odpowiedź – Żadną miarą, drodzy przyjaciele. Jest rzeczą bardzo dziwną, że są tacy, którzy zdają się bardzo mylnie rozumieć, co mamy w tej sprawie do powiedzenia. Tak w tym, jak i w każdym innym dużym mieście można znaleźć takich, co zaprzeczają, że Jezusa urodził się z dziewicy; wielu zaprzecza przedludzkiej egzystencji Jezusa, a jednak nikt nie mówi, że zaprzeczają oni boskości Jezusa. Ja ich nie oskarżam. Czy nie twierdzimy, że Bóg był Ojcem Jezusa? Czy nie zaprzeczamy, że Józef był Jego ojcem? Ma się rozumieć, że potwierdzamy boskość Chrystusa, gdyż Bóg był Jego Ojcem. Jezus został spłodzony i w szczególny sposób zrodzony z dziewicy, a więc był święty, niepokalany, odłączony od grzeszników [Hebr. 7:26]. Czy twierdzimy, że gdy był On człowiekiem, był jednocześnie Ojcem Niebieskim? Nie, nie twierdzimy, że Jezus był swoim własnym ojcem, bo to byłoby niebiblijne. Jeżeli ktoś twierdzi, że On był swoim własnym ojcem i swoim własnym synem, to nie wie, o czym mówi.

Jeżeli zaś chodzi o Niego teraz, to wierzymy, że ma boską naturę. Pismo Święte tak mówi: „Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało, tych którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią” [Filip. 2:9-10]. Aniołowie już się przed Nim kłaniają i niedługo na ziemi wszelkie kolano się skłoni. Co więcej, święty Piotr mówi, że Kościół jest spłodzony do boskiej natury. Chociaż nie stwierdza, że Jezus jest uczestnikiem boskiej natury, to jednak rozumiemy, że tego właśnie naucza. [226,2]