BOGACZ – Znaczenie słowa.

Pytanie (1905)Skąd pochodzi wyraz „bogacz”?

Odpowiedź – Wyraz „bogacz” oznacza człowieka bogatego, tak jak „Łazarz” określa biednego. [226,1]