DIABEŁ – Symbole Objawienia.

Pytanie (1911)„A diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków.” „A dym męki ich występuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestii i obrazowi jej.” [Obj. 20:10; Obj. 14:11]

Odpowiedź – Teksty te wzięte są z Księgi Objawienia, która jest księgą symboliczną i takie jest właśnie jej znaczenie. Czytamy tam, że Jezus posłał swego anioła i uczynił znaki pewnych rzeczy. Znaki te, czyli symbole, były rozpatrywane i badane przez przeszło osiemnaście stuleci. W tej chwili nie będziemy rozpatrywać całej Księgi Objawienia, ale zadowolimy się krótką uwagą. Po pierwsze, że wszyscy nauczyciele przyznają, iż żadnej doktryny nie można całkowicie opierać na tekście Pisma Świętego znajdującym się w Objawieniu, jeżeli nie posiada ona podstawy w innej części Słowa Bożego; nikt nie może formułować doktryny, której jedyną podstawą jest tekst znajdujący się w Objawieniu, ponieważ jest to księga symboliczna i prawie wszystkie stwierdzenia w niej są symboliczne. W sprawie, która nas zajmuje, zwróćcie uwagę na odniesienia do pewnej bestii i do pewnego fałszywego proroka – jednej bestii i jednego proroka. Kto jest tą bestią? Czy ją widzieliście? Czy wiecie coś o niej? Czy wiecie coś na temat tego fałszywego proroka? Zatem, jeślibym najpierw nie wyjaśnił, co wyobraża bestia i kogo symbolizuje fałszywy prorok, nie byłoby właściwe mówić, co przez to mamy rozumieć lub co się z nimi stanie. Bestia symbolizuje wielki system, lecz czas nie pozwala nam na omawianie tego zagadnienia. Według mojego zrozumienia jest to wielki system religijny, jaki obecnie istnieje na świecie. Zaś fałszywy prorok wyobraża inny system religijny – nie człowieka ani ludzi, lecz inny system, który ma być zniszczony. System ten ma przechodzić pewne utrapienie, aby w końcu upaść, lecz nie ludzie. Znajdziecie coś na ten temat w broszurce, którą wczoraj wieczorem rozdawaliśmy. [225,2]