DIABEŁ – Jego ostateczna siedziba.

Pytanie (1911)Gdzie będzie ostateczna siedziba diabła i jego aniołów?

Odpowiedź – Nie myślę, że będą oni mieli jakieś ostateczne miejsce pobytu. Oni są źli, a wiemy, że Bóg wytraci wszystkich niepobożnych; nie tylko złych ludzi, ale także wszystkie złe istoty duchowe. Żywot wieczny jest darem Bożym, a Bóg nie dozwoli, aby ktokolwiek mógł go posiadać, nie będąc z Nim w zgodzie. „Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota” [1 Jana 5:12]. [225,1]