DEPOZYT – Czego uczy o nim Nowy Testament?

Pytanie (1916)Czy Nowy Testament wyraźnie uczy o przyjęciu ceny okupowej jako depozytu?

Odpowiedź – Ogólną nauką Nowego Testamentu jest, że Jezus posiada coś, co złożył w ręce Boskiej sprawiedliwości, a co jest podstawą wszelkiego pojednania z Bogiem. Jest jeden werset, który wprost mówi, że Jezus nie tylko dał siebie na okup, ale umierając powiedział: „W ręce twoje polecam ducha mojego” – zostawiam go Tobie. Wiele tekstów pokazuje nam, jak to jest zastosowane. Czytamy o zastosowaniu zasługi, a to sugeruje, że jest pewna zasługa. Patrząc figuralnie – jak moglibyśmy otrzymać szatę sprawiedliwości, gdyby nie było żadnej zasługi? [224,2]